Adres: De la Reyweg, Den Haag
Opdrachtgever: Kessler StichtingKesslerstichting

De Kesslerstichting is een instelling voor de opvang van de thuisloze medemens met een woonvoorziening met aanleunwoningen (het Huis), een verpleegafdeling (Zorg en Wonen) en een nachtopvang (het Passantenverblijf). De druk op de instelling groeit voortdurend, terwijl de ruimtebehoefte per bewoner door nieuwe regelgeving ook nog toeneemt. De studie is verricht met het doel een masterplan te ontwikkelen voor de instelling met het oog op de verwachte veranderingen in de nabije toekomst.

De noodzaak om ondanks de verscheidenheid aan opvangmogelijkheden toch een eenheid te creëren, is steeds de leidraad geweest bij de studie. Het resultaat van de studie is een opwaardering van de centrale ingang aan de De la Reyweg met T-vormige ontsluitingsstructuur die de bestaande binnenplaats oversteekt en in tweeën deelt. Bij de herstructurering is de woonfunctie uitgebreid naar de hogere verdiepingen en zijn de ondersteunende functies ondergebracht in de twee koppen van het hoofdgebouw aan de De la Reyweg. Alle gemeenschappelijke ruimten voor de verschillende voorzieningen zijn in de nieuwe structuur rond de binnenplaats gegroepeerd, waardoor de binnenplaats het zo gewenste ‘dorpsplein’-karakter krijgt. Een eetzaal annex soosruimte aan de voorgevel kan in deze opzet functioneren als ontmoetingsplaats tussen binnen- en buitenwereld. Het masterplan zal leiden tot een uitwerking en uitvoering in fasen die stap voor stap tot het gewenste eindresultaat zullen leiden.