Adres: Kaiserstraat/Sterrenwacht
Kaisertoren

De dreigende sloop van het markante 'Van de Klaauw Laboratorium' aan de Kaiserstraat in Leiden houdt op dit moment velen bezig. Dat geldt ook voor ons. In de binnenstad van Leiden zijn betrekkelijk weinig gebouwen te vinden uit de zogenaamde wederopbouw periode, de periode van ruwweg 1945 tot 1965, waarin zeer markante gebouwen zijn gerealiseerd.

Naast het Van der Klaauw Laboratorium is het kantoor van de Leidse Duinwater Maatschappij aan de ir. Driessenstraat te noemen als voorbeeld van architectuur uit de wederopbouw. Wat er nog over is uit deze periode wordt, zoals ook dit gebouw, bedreigd met sloop. Een belangrijke en duidelijk herkenbare groep gebouwen dreigt daarmee uit het stadsbeeld te worden gewist, een groot verlies van cultureel erfgoed.

Over de wijze waarop deze gebouwen dienen te worden behouden, verschillen de meningen zeer sterk. Volgens de preciezen in de leer is elke aantasting van het te behouden gebouw verwerpelijk en dient dan ook vermeden te worden. Een andere opvatting, die ons bureau deelt, laat aantasting toe onder voorwaarde van behoud van het karakteristieke.

In deze studie is om deze reden het gebouw geanalyseerd om vast te stellen welke onderdelen karakteristiek zijn en behouden dienen te blijven. Twee voorbeelden zijn de klassieke indeling met basement, middendeel beëindiging en de driehoekige naar voren stekende metselwerk penanten waarop het gesloten karakter van het gebouw berust. Balkons, serres en een uitbouw met het onvermijdelijke veiligheidstrappenhuis zijn onzes inziens wel degelijk mogelijk maar moeten vanzelfsprekend het karakter van het gebouw versterken en niet aantasten.

Met deze vrijzinnige aanpak krijgt het bestaande gebouw een nieuw leven waarmee het ook gaat bijdragen aan de rijkdom van de historische binnenstad. De aanpak garandeert ook nog andere mogelijkheden voor het hergebruik van het gebouw zoals hotel of studentenkamers.  Tenslotte nog dit, sloop van het gebouw kost niet alleen veel geld maar is ook geen duurzame oplossing, hergebruik is altijd een veel duurzamere oplossing.