Over ons


Eerste contact

U kunt bij ons altijd binnenlopen met vragen en/of gemakkelijk afspraken maken om wensen of problemen te bespreken; zo’n eerste contact is bij ons kosteloos en uiteraard geheel vrijblijvend.
Waarom een architect
Wij zijn pas tevreden wanneer u een nieuwbouw, ver- bouwing of restauratie hebt gekregen die meer biedt dan u had verwacht, dat is onze meerwaarde.
Grote en kleine opdrachten
Wij zijn een architectenbureau met drie architecten en drie bouwkundigen en werken met veel plezier aan zowel kleine verbouwingen voor particulieren als aan grote opdrachten voor professionele opdrachtgevers zoals gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars.
Nieuwbouw, verbouw en restauratie
Wij hebben zeer ruime ervaring in binnenstedelijke opgaven met nieuwbouw, renovatie maar ook met restauratie van gemeentelijke en rijksmonumenten.
Alle fasen van het bouwproces
Onze ervaring strekt zich uit van een eerste stedenbouwkundige schets en haalbaarheidstudie tot en met de oplevering van een gebouw en alles daartussen in als bestek, begroting, aanbesteding en directievoering.
Woningbouw maar ook school of kinderdagverblijf
Wij hebben veel ervaring met woningbouw maar ook met kinderdagverblijven, scholen, gebouwen voor sociaal cultureel werk en huisvesting voor voor dak- en thuislozen.
Filosofie
Schoonheid en functionaliteit zijn in de wijze waarop wij ons vak uitoefenen onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarde ontstaat juist in het samenbrengen van deze twee eigenschappen. Het creëren van een contrast tussen nieuw en bestaand is dan ook geen doel op zich maar vloeit voort uit onze filosofie.
Toekomstwaarde
Gebouwen gaan lang mee en vragen hoge investeringen, wij kijken daarom altijd ver vooruit en beoordelen oplossingen juist ook op toekomstwaarde.
Ontwerpproces
Wij werken in een voor u transparant ontwerpproces waarin u in elke fase uit meerdere alternatieven kan kiezen, natuurlijk voorafgegaan door een degelijke analyse van de opdracht. Door in de alternatieven de uitersten te zoeken krijgt u zicht op alle mogelijke oplossingen.
Visualisaties
Om de verschillende oplossingen en overigens ook het hele proces voor u inzichtelijk te maken presenteren we onze stappen met 3D visualisaties, modellen en maquettes. Deze hulpmiddelen gebruiken we ook bij de welstandscommissies waarmee we mede om deze reden een goede band hebben.
Duurzaamheid
Energiebesparing, energiewinning c.q. -opslag en gebruik van duurzame materialen zijn allemaal aspecten die altijd een grote rol spelen in onze ontwerpen al vanaf de start van het bureau in 1984.
 

 

foto's gemaakt door Rita van de Poel; www.ritavandepoel.nl