Adres: Voorweg, Zoetermeer
Casanova

Dit is de naam van de door Stadsgewest Haaglanden georganiseerde jaarlijkse ideeënwedstrijd, waarin aan de deelnemers wordt gevraagd een nieuw, creatief woonconcept te ontwerpen. Deze keer met het thema ‘appartementen’.

Er is een groeiende vraag naar verschil, identiteit en ei- genheid op het gebied van wonen. Zowel het Rijk als het Stadsgewest kiezen voor het bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbare ruimte intensief en vaak  meervoudig moet worden gebruikt. De eisen aan het ontwerp: aansluiting op de omgeving, gestapelde woningen met buitenruimte.

Inzending van Swieten Partners Architecten in samen- werking met  Architectenburo Ir. Kees Lau is ‘het vrij –gestapelde woonhuis’. Deze inzending is door de jury gewaardeerd met een eervolle vermelding.

Uitgaande van de probleemstelling te weten krapte op de woningmarkt en een grote vraag naar eengezinswo- ningen met tuin is gekozen voor op elkaar gestapelde eengezinswoningen met tuin om zodoende ook in de stad voldoende ruimte te creëren. Daarnaast wordt aan de bewoners ook de mogelijkheid gegeven om hun eigen woning te laten bouwen. Hierdoor ontstaat diversiteit en sluiten de woningen nog beter aan op de woonwensen van de bewoners.

Het gebouw kent een aantal stijgpunten, die de straatzone onder de woningen toegankelijk maakt. Hieraan liggen de entrees, bergingen, parkeerplaatsen en de horizontale leidingzone. De woonconsument heeft  in dit ontwerp de vrijheid om de kavelbreedte van de woning te bepalen. Binnen de woonenveloppe kan het woonhuis naar wens worden ingedeeld en gematerialiseerd. Door compact te bouwen, gebruik te maken van hoogwaardige isolatie, warmteterugwinning en milieu-ontlastende materialen kan er een duurzaam plan worden gerealiseerd.

Het vrij-gestapelde woonhuis staat los van het maaiveld, hierdoor heeft men aan beide zijden van de tuin vrij uitzicht. Het maaiveld biedt voorzieningen voor de bovengelegen woningen, zoals een creche, een supermarkt, horeca, gezondheidscentrum, sportcentrum, .....

De planlocatie is Dubbelstation Voorweg te Zoetermeer. Dit ligt op de grens van twee woonwijken in een soort niemandsland dat wordt versnipperd door verschillende verkeersaders. De gestapelde woningstrook biedt de mogelijkheid om van de versnipperde locatie één geheel te maken en een nieuwe bijdrage te leveren aan het woonklimaat van de stad Zoetermeer.