Adres: Haagweg 6, Leiden
Opdrachtgever: Theater Ins Blau
Jaartal: 2014-2016 / 2010-2012


Theater Ins Blau

2016:

Theater Ins Blau heeft een grotere foyer!!

2012:

Bij de restauratie van de voormalige Ambachtschool tot het atelier gebouw Haagweg 4 is de achterliggende oude gymzaal losgemaakt van het oude gebouw en bestemd voor herhuisvesting van theater gezelschap ‘ins Blau’, zie ook www.theaterinsblau.nl.  De gymzaal is een ruimte van 12.0 x 21.0 meter bij een hoogte van 6 meter met aan de zijde van de oude Ambachtsschool en aan de achterzijde een 2,5 meter hoge aanbouw met kleedruimten, douches e.d.

Deze gymzaal met kleedruimten, douches en toiletten bleek met een opbouw op de éénlaagse aanbouw zeer geschikt voor een vlakke vloer theater met foyer, kleedruimten, toiletten, opslag voor decor en kantoren. Alleen de gevraagde oefenruimten bood de bestaande bebouwing geen mogelijkheid. De oefenruimten zijn om die reden op de plaats van een voormalige metselloods gebouwd met prefab ‘bouwketen’ waarvan een deel in twee lagen.

Theater ‘ins Blau’ is tijdens het ontwikkelen langzaam veranderd van een casco verbouwde gymzaal met enkele noodlokalen met een exploitatie duur van 5 jaar naar een volwaardig vlakke vloer theater met foyer, kantoren en oefenruimten met een exploitatieduur van 25 tot 30 jaar.  Een nieuw vlakke vloer theater dat uiteindelijk naast een eigen programmering ook het verlies van het LAK theater kan opvangen.

Aan een permanente bebouwing worden, zeker in een ‘beschermd stads-gezicht’ waarin het gebouw nog net ligt, veel hogere eisen gesteld  dan aan een tijdelijke bebouwing. Maar tijdelijkheid en lage investeringskosten zijn altijd onlosmakelijk aan dit gebouw verbonden. Zoals de keuze de oefenruimten uit te voeren als ‘bouwketen’, de koppeling tussen het theater en de oefenruimten als een overdekte buitengang en de afstemming met ruimten voor het naastliggende Stichting Stadsparkeerplan Leiden.

De oorspronkelijke opzet om de ‘keten’ geheel onbehandeld uit te voeren als tijdelijke bebouwing is tijdens het proces losgelaten als gevolg van zowel de langere exploitatie duur, die gevraagd werd, als het feit dat het gebouw in een beschermd stadsgezicht ligt.

Het toepassen van element brede en verdiepingshoge ramen, die ook per verdieping verspringen, het aanbrengen van een neutrale kleur en een scherm van Red Cedar latten op enige afstand van de gevel zijn de toegepaste middelen.

De gymzaal en de ‘goedkope’ bouwketen hebben nu met inzet van minimale middelen een permanent karakter gekregen en een uitstraling die past in een ‘beschermd stadsgezicht.