Adres: Garenmarkt, Leiden
Garenmarkt

De Garenmarkt is door de demping van het Korte Levendaal en de sloop van een aantal fabriekspanden min of meer toevallig in de zestiger jaren ontstaan. Al decennia wordt het plein gebruikt als parkeerplaats, die samen met de tegenoverliggende Hoogvliet garage de parkeerbehoefte aan deze zijde van de stad verzorgt. Enkele keren per jaar wordt het plein ook gebruikt voor wat grotere manifestaties. Iedere zaterdag is duidelijk dat meer parkeerplaatsen op deze locatie in een behoefte zal voorzien. De gemeente Leiden heeft dan ook besloten op deze locatie ondergronds parkeren te realiseren om daarmee het aantal parkeerplaatsen te vergroten. Om dat financieel haalbaar te maken, moet echter het plein bebouwd worden. Dat is wel begrijpelijk maar toch wel erg jammer want zo’n mooie open ruimte komt niet meer snel terug in de stad. Ons bureau heeft daarom een eigen visie op de problematiek van de Garenmark ontwikkeld die gericht is op het behoud van de open ruimte en de verfraaiing van dit deel van de stad. De meeste Leidenaars zijn het er immers over eens dat de Hoogvliet garage een storend element is.

Door de winkel van de Hoogvliet te verplaatsen en half verdiept op de Garenmarkt aan te leggen kan het plein grotendeels behouden blijven. Het dak van de Hoogvliet met permanente tribune bij de entree is een prachtig plein waarop het goed toeven is. Bomen zullen de ruimte omzomen en op het dek kan bij de tribune nog een café ingericht worden. Onder de nieuwe half verdiepte Hoogvliet kan een ondergrondse parkeergarage worden gerealiseerd.

Op de locatie van de huidige Hoogvliet is dan nieuwbouw mogelijk eveneens met een ondergrondse garage die natuurlijk met die onder de Garenmarkt één geheel moet vormen. Op het vrijgekomen terrein zou een zogenaamde compacte Bijenkorf zich kunnen vestigen. De afmetingen van een nieuw te bouwen pand vallen precies binnen het concept van de compacte Bijenkorf. Door het maken van nieuwbouw op deze plaats kan dan eindelijk ook de Kaardesteeg een nieuwe bebouwing krijgen met op de begane grond winkelruimte.

Doordat er niet langer auto’s op de Garenmarkt geparkeerd worden, kan dit plein als echt stadsplein gaan werken en ook als evenementenplein behouden blijven. Het aantal parkeerplaatsen wordt vergroot en de toename van winkeloppervlakte met een Bijenkorf of vergelijkbare winkel en winkels aan de Kaardesteeg maakt deze locatie een prachtige entree tot de stad. Een bezoek aan de stad kan hier voortreffelijk beginnen en eindigen.