Adres: Aalmarkt, Leiden
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Aannemer: BURGY Bouwbedrijf B.V., Leiden

Waag- & Boterhal


Leidse geschiedenis

De aan de Aalmarkt gelegen historische Waag- en Boterhal te Leiden is gerestaureerd. Aan dit stukje Leidse geschiedenis in Hollands classicistische stijl uit 1659 van de bekende architect Pieter Post is op verschillende onderdelen gewerkt. Het met natuursteen beklede waaggebouw en carrévormige boterhal kenden tal van bouwfysische problemen en achterstallig onderhoud.

Restauratie en meerjarenplanning
De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd en passen in een meerjarenplan dat het monument bouwtechnisch in prima staat brengt en bovendien het multifunctionele gebruik van de Waag als onderdeel van de Stadsgehoorzaal kan waarborgen. Spanten, daken en goten zijn in de eerste fase ambachtelijk hersteld met behoud van originele onderdelen. Verschillende houtaantastingen zijn gelijktijdig verwijderd.