Adres: Haagweg 4, Leiden
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Aannemer: Du Prie bouw & ontwikkeling B.V., Leiden

Haagweg

Ateliergebouw Haagweg 4 is een oud schoolgebouw dat in de loop van de tijd gestaag is uitgebreid. Op dit moment is het in gebruik als ateliergebouw voor Leidse kunstenaars. Het gebouw voldoet niet aan de minimale eisen, met name op het gebied van brandveiligheid, en heeft last van achterstallig onderhoud. Ons bureau heeft de plannen voor brandveiligheid ontwikkeld en begeleidt tevens het groot onderhoud. Naast deze opdracht is ons gevraagd extra ateliers in het bestaande gebouw te creëren. Ook heeft ons bureau plannen ontwikkeld om binnen het complex bijzondere functies als een galerie en een grand café op te nemen.