Adres: R. Wagnerlaan, Voorschoten / Lage Morsweg 102, Leiden
Opdrachtgever: SchavuitenDe Schavuiten

Specialistisch kinderdagverblijf
Voor het specialistisch verpleegkundig kinderdagverblijf ‘De Schavuiten’, destijds gevestigd in Voorschoten, hebben we verschillende nieuwe locaties onderzocht. Naast de gebruikelijke eisen die een kinderdagverblijf stelt aan een gebouw, zijn  voor de ‘Schavuiten’ de logeermogelijkheden van de kinderen een bijzondere uitbreiding. Daarnaast zijn een goede hygiëne en bijvoorbeeld ventilatie nog belangrijker dan in een regulier kinderdagverblijf.

Nieuwe locaties
De eerste locatie die we onderzoeken, is aan de Richard Wagnerlaan te Voorschoten. Het betreft nieuwbouw samen met woonzorg Philadelphia. De speerpunten zijn de stedenbouwkundige opzet en de mate van compactheid van de bebouwing en de daarmee gerelateerde natuurlijke ventilatie. Na lastig overleg met de gemeente en de daarmee verband houdende te lange doorlooptijd, verschuift de wens van de ‘Schavuiten’ naar de Lage Morsweg te Leiden.

Op de Lage Morsweg bood de gemeente Leiden een boerderij te koop aan waar na enige verbouwing het specialistisch verpleegkundig kinderdagverblijf gehuisvest kan worden. We hebben onderzocht op welke wijze de twee gebouwen op het terrein, woonhuis met stal en de schuur met elkaar verbonden konden worden door één nieuwe entree.