Adres: Hoge Morsweg, Leiden
Opdrachtgever: Projectontwikkelaar AlsumexBollenschuur

In een herstructureringslocatie aan de Hoge Morsweg, wordt in een bouwplan waarbij ook woningen worden ontworpen, de bollenschuur opnieuw opgetrokken als een unieke twee-onder-eenkap woning. De authentieke bollenschuur, die omstreeks 1930 gebouwd werd, is een niet te redden bouwval zonder monumentenstatus. De gemeente is met de buurtbewoners van mening dat de schuur een markante herinnering is aan de vroegere agrarische actviteiten in dit deel van Leiden. Daarom komt de bollenschuur, op een nog wat meer in het zicht springende plek, in het nieuwe bouwplan terug. De authentieke verschijningsvorm met ritmische raam- en deurpartijen, inclusief hijsluiken op de verdieping, wordt bij herbouw zorgvuldig gehandhaafd.